POM-QM FOR WINDOWS-2

ANA MENÜ

FİLE SEKMESİ

Ekran Alıntısı

File sekmesinden;

 • New ile yeni bir problem açabilir,
 • Open ile kaydettiğiniz bir problemi açabilir,
 • Save ile kaydedebilir,
 • Save as Excel file ile Excel’e aktarıp kaydedebilir,
 • Print ile çıktı alabilir,
 • Solve ile problemi çözmesini sağlayabilir,
 • Exit ile çıkış yapabilirsiniz.

EDİT SEKMESİ

Ekran Alıntısı

Edit sekmesinden;

 • Insert rows ile satır ekler,
 • Insert columns ile sütun ekler,
 • Delete rows ile satır siler,
 • Copy ile kopyalar.

FORMAT SEKMESİ

Adsız

Format sekmesinden;

 • Font Dialog ile diyalogların yazı biçimlerini,
 • Increase number of decimals ile virgülden sonraki basamak sayısını arttırma,
 • Decrease number of decimals ile virgülden sonraki basamak sayısını arttırma,
 • Fixed decimals ile tam sayılara bile virgül ekleme,
 • Hide zeroes ile 0’ları gizleme
 • Verify input ile hatalı girişi engelleme yapabiliriz.

TOOLS SEKMESİ

Adsız

Tools sekmesinden;

 • Calculator ile hesap makinesini açar,
 • Normal Distribution ile normal dağılımla ilgili hesaplamaları yapar,
 • Calender ile takvimi açar,
 • Comment ile not ekler,
 • Snipping tool ile kırpma yapar,
 • Options ile bazı ayarları yapar.
 • Diğer sekmelere ise modülleri anlatırken değineceğim.

Soru ve görüşleriniz için eliffdemirelll@gmail.com mail adresimden yazabilirsiniz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, esen kalın..

Reklamlar

19-DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE OPERATÖRLER

Const

Const kavramı sabit anlamına gelir. Değeri değişmeyen sabit değerli değişkenleri tanımlamak için kullanılır. Eğer kodunuzda sabit değerler varsa onları constla yazmak hem değişmelerine engel olacaktır hem de kodunuzu daha okunabilir yapacaktır.

Örneğin pi sayısını bir sabite atayabilirsiniz.

Const pi = 3.14

Bunlara nereden ulaşabileceğinizi ayarlamak için;

 • Sadece bir prosedürden ulaşmak istiyorsanız, prosedürün sub ve function ifadesinden sonra tanımlayın.
 • Bir modülün içindeki tüm prosedürlerden ulaşmak istiyorsanız, declarations bölümünden tanımlayın.
 • Tüm modüllerden ulaşılabilmesini istiyorsanız, herhangi bir modülün declarations bölümünden public olarak tanımlayın.

STRING

Metinle çalışılan bir veri tipidir. Hem harf, noktalama, sayıları içerebilir.

Stringi tanımlarken uzunluğunu belirtip ya da belirtmeden kullanabilirsiniz.

Örenk:

Ekran Alıntısı

Burada x değişkeni sınırlandırılmış bir string değişkenidir. Sınırlandırmak için *sayı yazmamız yeterlidir. Y değişkeni ise sınırlandırılmamış string değişkenidir. Bu kodu yazıp çalıştırdığınızda 1. alacağınız mesaj “denem”, 2. alacağınız mesaj “deneme” olacaktır.  Çünkü x değişkeni sadece 5 tane karakteri alacaktır.

DATE

Tarihleri değişkene atamak için date kullanılır. Date yerine string de kullanılabilir. Ama bu sefer tarihle ilgili işlemleriniz varsa (arada kaç gün var vs. gibi) stringle tanımladıysanız yapamazsınız. Date ile tanımlamış olmanız gerekir.

Örnek:

Ekran Alıntısı.PNG

Bu şekilde date ile tanımlayabilirsiniz.

OPERATÖRLER

+ toplama

* çarpma

/ bölme

çıkarma

^ üs alma

& metin birleştirme

\ integer bölme

Mod bölümün sonucundan kalanı döndürür.

MANTIKSAL OPERATÖRLER

Not değil

And ve

Or veya

XoR iki ifade arasında bir dışlama gerçekleştirir.

Eqv eşittir

Imp iki ifade arasında bir anlamlandırma gerçekleştirir.

Soru ve görüşleriniz için eliffdemirelll@gmail.com mail adresimden yazabilirsiniz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, esen kalın..